Vārda dienu svin: Agris, Agrita
Galvenā Akcijas Jaunumi Notikumi Katalogs Raksti Ieteikt Saņemt jaunumus Reklāma Kontakti
 
   
   
 
Jaunas vietas
Lietošanas noteikumi

www.kurpaest.lv ir informātivais plašam sabiedrības lokam paredzēts dažāda veida aktivitāšu un savstarpējās komunikācijas portāls (turpmāk tekstā – Portāls), kas pieejams ikvienai personai sev nepieciešamās informācijas meklēšanai, iegūšanai un komentēšanai. Portālā pieejamo pakalpojumu lietošanas noteikumi, nosacījumi un ierobežojumi ir saistoši visiem tā lietotājiem, neatkarīgi no tā, vai attiecīgā persona ir Portāla reģistrēts lietotājs vai nav, tāpat kā sankcijas šo noteikumu neievērošanas gadījumā.

Lietotājam pirms Portāla lietošanas ir pienākums iepazīties ar Noteikumiem, kā arī ievērot tos. Kurpaest.lv ir tiesīgs jebkurā laikā pēc saviem ieskatiem mainīt šos noteikumus un šīs izmaiņas stājas spēkā ar brīdi, kad tās ir publicētas portālā kurpaest.lv.

Ja Portāla lietotājs lieto Portālu vai veic jebkādas aktivitātes Portālā, tad uzskatāms, ka attiecīgais lietotājs ir iepazinies ar lietošanas brīdī spēkā esošajiem Noteikumiem un ievēros tos. Katram portāla kurpaest.lv lietotājam ir pienākums regulāri pārlasīt šos noteikumus, lai savlaicīgi iegūtu informāciju par to izmaiņām.

Operators negarantē, ka Portāls darbosies bez kļūdām vai traucējumiem. Portāls negarantē un nav nekādā veidā atbildīgs par kļūdām un/vai traucējumiem to IT sistēmās, darbu un neuzņemas nekādu atbildību par tiešiem vai netiešiem zaudējumiem, kas Lietotājam vai trešajām pusēm varētu rasties Portāla lietošanas rezultātā.

Lai kļūtu par portāla www.kurpaest.lv reģistrēto lietotāju personai ir jāievēro portālā noteiktā reģistrēšanās kārtība. Katrā portāla www.kurpaest.lv lietotāja profilā drīkst izvietot tikai un vienīgi paša reģistrētā lietotāja datus.

Ikvienam Portāla reģistrētam lietotājam ir jāņem vērā, ka attiecīgā lietotāja profilā norādītajiem datiem ir jābūt patiesiem.

Portālā ir aizliegta tā sauktas “viltus” profilu veidošana, tas ir. tādu profilu veidošana, kuros Portāla lietotājs ietver datus nevis par sevi, bet gan par citu (t.sk. arī nereālu) personu, uzņēmumu utt.

Katram reģistrētajam Portāla lietotājam ir pienākums neizpaust citām personām savus Portāla piekļuves datus.

Katrs portāla kurpaest.lv lietotājs ir pilnībā atbildīgs par jebkuru informāciju, kuru tas izvieto portālā, kā arī vienpersoniski uzņemas pilnu atbildību par sekām (t.sk. tiesiskajām), kuras rodas šādas informācijas izvietošanas rezultātā. Portālā kurpaest.lv ir aizliegts ievietot:

  • informāciju (tajā skaitā arī video un audio materiālus), kuras izvietošanas vai nosūtīšanas rezultātā tiek aizskartas vai pārkāptas trešo personu intelektuālā īpašuma (autortiesības u.c.) tiesības
  • informāciju, kura aizskar personas godu un cieņu
  • informāciju, kura aicina uz vardarbību, rasu naidu vai citu prettiesisku darbību veikšanu
  • informāciju, kura ir vulgāra, ķengājoša vai citādā veidā aizskaroša
  • informāciju, kura satur datorvīrusus vai izveidota, lai kaitētu datora vai elektronisko sakaru programmatūras darbībai (drošībai)
  • informāciju, kurai piemīt surogātpasta (junk mail, spam, chain letter) vai nesaskaņotas reklāmas raksturs
  • informāciju, kura ir pornogrāfiska vai pārlieku erotiska
  • visu cita veida informāciju, kas ietekmē vai var ietekmēt portāla kurpaest.lv normālu darbību un drošību

Operators nav atbildīgs par informāciju (tekstiem, audio/video failiem, attēliem), ko Portālā izvieto Portāla Lietotāji.

Operatoram ir tiesības pārbaudīt jebkādus failus vai informāciju, ko Lietotāji ieraksta Operatora serveru cietajos diskos, lai izvērtētu šīs informācijas atbilstību Portāla noteikumiem.

Operatoram ir tiesības rediģēt vai izdzēst no Portāla jebkādu Lietotāja izvietoto informāciju - tekstus, attēlus, video/audio failus, nesniedzot nekādus paskaidrojumus un nenesot par to nekādu atbildību.

Portāla www.kurpaest.lv lietotājam ir pienākums darīt visu nepieciešamo, lai nodrošinātu portāla Izdevēja tiesisko interešu aizsardzību pret visām trešo personu prasībām vai pretenzijām, kuras ir celtas pret Izdevēju un ir jebkādā veidā saistītas ar portāla lietošanu no attiecīgā lietotāja puses.

Portālā ir aizliegtas komerciāla rakstura aktivitātes, izņemot tam speciāli paredzētās vietās (sadaļās) un saskaņā ar attiecīgo sadaļu noteikumiem vai ar rakstisku kurpaest.lv saskaņojumu.

Operators nav atbildīgs par informācijas atbilstību patiesībai, ja tā ir pārpublicēta no cita informācijas avota.

Operators neatbild par Portālā ievietoto vai Portāla lietotāju savstarpēji nosūtīto informāciju un sekām, kuras ir radušās vai varētu rasties šīs informācijas ievietošanas vai nosūtīšanas rezultātā.

Operators nav atbildīgs par konfliktiem vai nesaskaņām starp Portāla lietotājiem un Operatoram nav pienākums šos konfliktus risināt. Lietotājs atbrīvo Operatoru no jebkādas atbildības par viņa nesaskaņām vai konfliktiem ar citiem Portāla Lietotājiem.

Operatoram ir tiesības slēgt pieeju Portālam, to atsevišķām sadaļām vai funkcijām tiem Lietotājiem, kuri rada konfliktus un nesaskaņas vai šajos konfliktos un nesaskaņās iesaistās.

Operatoram ir tiesības slēgt pieeju Portāla lietotājiem, kas veic nesankcionētas darbības, izmanto automatizētus instrumentus, vai skriptus.

Operatoram ir tiesības slēgt pieeju portālam par to nesniedzot nekādus paskaidrojumus un nenesot nekādu atbildību.

Operatoram ir tiesības nosūtīt Lietotāja datoram sīkdatnes (cookies).

Operators neuzņemas nekādu atbildību, ja zādzības vai servera bojājuma rezultātā jebkādi Lietotāja dati tekstu vai failu veidā neparedzēti nonāk citu personu rīcībā.

Jebkāda informācija tekstu vai failu veidā, ko Lietotājs ievieto Portālā, bez atlīdzības, ja nav norunāts citādi, automātiski nonāk Operatora īpašumā un Operators ir tiesīgs rīkoties ar šo informāciju pēc saviem ieskatiem.

Lietotājiem aizliegts vākt jebkādu informāciju gan tekstu, gan failu veidā, kas pieejama Portālā, ar mērķi to bez atlīdzības vai par atlīdzību nodot citām personām, pavairot, izplatīt, pārdot.

Lietotāja pienākums ir sekot izmaiņām šajos Noteikumos, kā arī rediģēt savu kontu, ja Lietotājs nepiekrīt kādam Noteikumu punktam.

Portālā kurpaest.lv aizliegts forumā, komentāros reklamēt citus portālus, pakalpojumus, preces un tā tālāk šāda veida ieraksti var tiks dzēsti.

Ja Portāla lietotājam tiek liegta vai ierobežota pieeja Portālam vai arī šī lietotāja profils vai informācija profilā tiek dzēsta, tad šim Portāla lietotājam netiek atmaksāti nekādi zaudējumi un maksājumi, kas veikti saistībā ar Portālā izmantojamajiem maksas pakalpojumiem (piemēram, profila gada maksa u.c.).

Portāla lietotājs piekrīt saņemt informāciju no kurpaest.lv par dažāda veida ar Portālu saistītām aktualitātēm, reklāmas akcijam utt.

kurpaest.lv ir tiesīgs sniegt informāciju par lietotāju LR policijai, tiesu iestādēm un cietušajām personām pēc oficiāla pieprasījuma LR likumdošanas kārtībā.

Kļūstot par reģistrēto portāla kurpaest.lv lietotāju, persona piekrīt savu reģistrētā lietotāja profilā norādīto datu apstrādei un izmantošanai.

Visi portālā www.kurpaest.lv ievietotie lietotāju personas dati tiek aizsargāti atbilstoši LR likumdošanai. Šo datu apstrāde tiek veikta ievērojot LR likumdošanā noteiktos vispārīgos personas datu apstrādes principus.

Katrs reģistrētais portāla www.kurpaest.lv lietotājs apzinās un piekrīt, ka viņa lietotāja profilā norādītie dati ir publiski pieejami visiem pārējiem portāla www.kurpaest.lv lietotājiem un, ka šo datu izmantošana nav atkarīga no Operatora.

Visas intelektuālā īpašuma tiesības attiecībā uz Portālu pieder tikai un vienīgi kurpaest.lv. Šo tiesību pārkāpuma gadījumā vainīgā persona tiek saukta pie normatīvajos aktos noteiktās atbildības, kā arī ir pilnībā atbildīga par visiem zaudējumiem, kas ir vai varētu tikt nodarīti kurpaest.lv un trešajām personām.

© www.kurpaest.lv visas tiesības aizsargātas. Jebkādu portālā publicēto attēlu vai tekstu vai failu pilnīga vai daļēja pārpublicēšana bez Operatora rakstiskas atļaujas ir autortiesību pārkāpums.

Visi strīdi starp kurpaest.lv un Portāla lietotājiem tiek risināti pārrunu ceļā. Ja strīdus tādā veidā atrisināt neizdodas, tad tie tiek risināti Latvijas Republikas tiesā saskaņā ar Noteikumiem un Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.

Datu apstrādi veic uzņēmums SIA "Mostest" (reģistrācijas numurs: 43603036378, adrese: Pils laukums 4, LV-1050, Rīga, Latvija).

Pēdējais komentārs
Labdien! Esmu pamatīgi vīlusies tomato picas politikā. Esam patstāvīgie klienti vairākus gadus! Protams, nekad nav bijusi reize, kad ofisiantes nepielaistu...
 
 
 
 
Mēs iesakam
Notikumi
 
 
 
       
   
67-20-20-20
27-20-20-20
   
Katalogs Notikumi Jaunumi Akcijas Galvenā
Raksti Ieteikt Saņemt jaunumus Reklāma Kontakti
Mūsu QR kontakti
Lietošanas noteikumi